nữ-nhân viên mát-xa-in-thanh toán-biên lai-mỉm cười-làm đẹp-spa-cận cảnh với một số không gian sao chép

Nhãn dán thực phẩm

Nhãn bao bì thực phẩm siêu thị nhà hàng có thể tùy chỉnh, nhãn dán lọ thực phẩm, nhãn dán rau quả cấp thực phẩm không thấm nước sử dụng nhãn tự dính

Nhãn bao bì thực phẩm siêu thị nhà hàng có thể tùy chỉnh, nhãn dán lọ thực phẩm, nhãn dán rau quả cấp thực phẩm không thấm nước sử dụng nhãn tự dính

Cách sử dụng: Nhãn dán thực phẩm
Tên thương hiệu: TRUNG WEN
Loại: Nhãn dán dính
tính năng: Phân hủy sinh học, chống thấm nước
Chất liệu: PET
Thứ tự tùy chỉnh: Chấp nhận