nữ-nhân viên mát-xa-in-thanh toán-biên lai-mỉm cười-làm đẹp-spa-cận cảnh với một số không gian sao chép

Giấy tính tiền nhiệt

Cuộn giấy tính tiền nhiệt 80mm cho máy ATM và POS

Cuộn giấy tính tiền nhiệt 80mm cho máy ATM và POS

Cuộn giấy nhiệt của máy tính tiền là một cuộn giấy có chất liệu đặc biệt, thường được sử dụng trong máy tính tiền ở siêu thị, trung tâm mua sắm và những nơi khác.Loại cuộn giấy này áp dụng công nghệ cảm ứng nhiệt, không sử dụng mực hoặc ruy băng, có thể in trực tiếp văn bản, số và các thông tin khác thông qua đầu nhiệt.

Cuộn giấy tính tiền nhiệt Cuộn giấy bột gỗ nguyên chất 57mm

Cuộn giấy tính tiền nhiệt Cuộn giấy bột gỗ nguyên chất 57mm

Một cuộn giấy làm bằng một vật liệu cụ thể gọi là giấy in nhiệt của máy tính tiền được sử dụng thường xuyên trong máy tính tiền tại siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở khác.Không sử dụng mực hoặc ruy băng, loại cuộn giấy này in văn bản, số và thông tin khác trực tiếp lên giấy bằng công nghệ nhạy nhiệt.