nữ-nhân viên mát-xa-in-thanh toán-biên lai-mỉm cười-làm đẹp-spa-cận cảnh với một số không gian sao chép

cuộn Jumbo

Giấy nhiệt có chiều rộng 400mm 785mm 790mm 844mm tùy chỉnh Jumbo Till Roll

Giấy nhiệt có chiều rộng 400mm 785mm 790mm 844mm tùy chỉnh Jumbo Till Roll

Giấy nền giấy nhiệt là phương tiện in được sử dụng rộng rãi, chủ yếu được sử dụng trong máy in và hệ thống điểm bán hàng (POS).Chất nền và lớp phủ nhạy cảm với nhiệt chiếm phần lớn các thành phần cơ bản của nó.

Nguyên liệu giấy nhiệt cuộn Jumbo 400mm 785mm 790mm 844mm

Nguyên liệu giấy nhiệt cuộn Jumbo 400mm 785mm 790mm 844mm

Nguyên liệu giấy nhiệt Giấy cuộn Jumbo là loại vật liệu in ấn được sử dụng phổ biến, chủ yếu được sử dụng trong các máy in và hệ thống POS.Nguyên liệu thô của nó chủ yếu bao gồm các lớp phủ và chất nền nhạy cảm với nhiệt.